در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 95868

پیمان صالحی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

شنبه ها، یکشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها 19:00-10:00/ نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک اوروهلث
شماره های تماس:2-35548081-031
بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی، کارکنان دولت خدمات درمانی، نیروهای مسلح