در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 0

میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری

نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک اوروهلث
شماره های تماس:2-35548081-031
بیمه طرف قرارداد: آزاد